Aja baja säger Nix – och inget mer

20070627077

Jag har fått en vänlig hälsning från DM-nämnden. Vet du inte vad det är? Jo, så här skriver de på sin hemsida.

” DM-nämnden är det synliga uttrycket för direktmarknadsföringsbranschens vilja till självreglering. DM-nämnden följer direktmarknadsföringens utveckling, påtalar oacceptabla former och bidrar till normbildning för framtida marknadsåtgärder. DM-nämnden är en av näringslivets egenåtgärder för god marknadsetik.”

Lite ordbajsigt kan man tycka, men det betyder att det är en nämnd som skapats för att marknaden ska slippa konsumentmyndigheter som lägger sin näsa i blöt och, gud förbjude, dömer ut böter om företagen marknadsför sig fel.

”DM-nämnden prövar ärenden som rör tillämpningen av god marknadsetik. Nämnden avger också yttranden, håller överläggningar med myndigheter samt lämnar information i frågor som rör direktmarknadsföring. DM-nämndens sammansättning, arbetssätt och samverkan med myndigheter och andra organisationer syftar till att skapa ett självständigt och auktoritativt organ. DM-nämnden består av en ordförande – som skall vara en jurist med domarkompetens – och fem ledamöter utsedda av de organisationer som representerar producenter och större användare/köpare av DM, nämligen Föreningen NIX-Telefon, SWEDMA – Swedish Direct Marketing Association och dess bifirma Sveriges Telemarketingförening (STMF), Svensk Distanshandel och Sveriges Annonsörer.”

Ärenden som skall behandlas av nämnden bereds av en sekreterare. De har en egen hemsida, http://www.dm-namnden.org, och ordförande är hovrättsrådet Per Eklund. Ett hovrättsråd borgar för …, jag vet inte, men i dessa dagar känns det lagligare än en domare från Högsta domstolen i alla fall. Mer rättvist.
Så har de en sekreterare till sekreteraren som skriver brev enligt uppdrag, Marianne Rovide.
Jag anmälde IOGT för dom ringde och ville ha pengar av mig fast jag bett dom sluta, genom att vara ansluten till spärregistret NIX-Telefon.

”När anmälan har kommit in granskar sekreteraren om ärendet faller inom nämndens uppgifter och skaffar sedan erforderlig information och material för nämndens bedömning.
Nämndens prövning resulterar i ett uttalande som publiceras på nämndens hemsida. Det är en hedersdomstol.”

Excellent, Net at once Sweden AB och Bonniers Illustrerad vetenskap har till exempel blivit åthutade många gånger, men hedersdomstolar är nog bara till för företag med heder. Så här står det i DM-nämndens bedömning.

”IOGT har fått ta del av nämndsekreterarens förslag till uttalande men har inte inom föreskriven tid invänt mot förslagets utformning.”

Antagligen var de väl för fulla för att bry sig, kan man tänka. Jag menar, ofta när man får ovälkomna samtal så är det ju från kompisar som fått sig en för mycket innanför västen.

” I 13 d § marknadsföringslagen finns en bestämmelse om så kallad obeställd reklam. Av den följer att en näringsidkare inte får rikta marknadsföringserbjudanden per telefon till fysiska personer som tydligt motsatt sig sådana samtal. Den som anmält sitt telefonnummer till spärregistret NIX-Telefon måste enligt DM-nämndens mening anses ha tydligt motsatt sig att ta emot marknadsföringserbjudanden per telefon. ”

Här finns faktiskt en bestämmelse i lagen, det var ju kul. Att inte följa den lagen är dumt, och ajabaja blir straffet.

Längst ner, på sidan två, kommer nämligen DM-nämndens beslut ;

”DM-nämnden finner att det påtalade samtalet stred mot god sed vid direktmarknadsföring. Med detta uttalande är ärendet avslutat. ”

Härligt. Man konstaterar att IOGT gjort fel, och därmed är fallet avslutat. Undrar vad man sanerar egentligen i den etiska kommittén? Den egna marknaden, eller kunder som är missnöjda? Jag tror det senare. Fem personer sitter och får lön för detta, som leder till absolut ingenting.
Ett sånt jobb skulle vi väl alla vilja ha egentligen?

Bild från Arhammars blogg