Gamla slussen vykort

Vykortet är skickat den 15 maj 1959. En del har ändrats sedan dess men inte mycket. Snart är det dags igen.

Vid Slussen förbinds Mälaren med Saltsjön. På 1920-talet uppstod det så kallade “Slusseneländet”. Både båt- och biltrafiken ökade och Slussen var den enda vägen för båtar som skulle passera staden i öst-västlig riktning och för bilar i nord-sydlig riktning. Vid broöppningar kunde bilar få köa i flera timmar. När Hammarbyleden öppnades 1929 behövde broarna inte längre öppnas. Men trafikproblemen fanns kvar på grund av den kraftigt ökande biltrafiken.

En del tycker säkert att vi har ett elände där idag med.

Bläddra bland inlägg