Karolinska där jag föddes och blev till

Karolinska, där jag både blev till och där jag föddes. Det har ändrat sig en del sedan 1950, mest så att det hela tiden byggs ut, och att verksamheter flyttas från en sida till en annan. Där framme ligger till exempel barnsjukhuset numera.

Bakom min rygg ligger sköterskehemmet och till höger huvudbyggnaden där dåtidens kvinnoklinik var inrymd.

Bläddra bland inlägg