Ursprungligen var Böksholm en herrgård med ett järnbruk. 1901 lades driften om till att producera sulfitmassa. Sulfitfabriken lades ned 1979. Namnet bök kommer av det nordiska ordet böke eller boke och betyder bokträd.

Vid Böksholms säteri startade bergmästaren, sedermera bergsrådet, Erik Benzelstierna ett järnmanufakturverk år 1762, där det sedan 1742 funnits en masugn. 1782 blev Böksholm ett järnbruk. En grundförusättning var egendomens goda strömfall. På 1840-talet flyttades Braås järnbruk till Böksholm och i samband med detta uppfördes nya byggnader för såg, kvarn och spiksmedja. På 1870 års generalstabskarta finns kvarn och två sågverk markerade i Böksholm.

Böksholms kvarn, som har en egen facebooksida, byggdes på 1940-talet om till biograf/samlingslokal och bevarar inte längre någon kvarninteriör. Här finns en intervju från Smålandsposten att lyssna på.