Köp Xbox – med döden som insats

IMG_100398

Jag har köpt en Xbox 360. Nöje, spänning, underhållning, en hel värld vid mina fötter. Reklamen är förförisk. Va kul det ska bli, vad mycket man kan göra, en hel värld, ja tusen världar att utforska och uppleva.
Och min vana trogen tänkte jag tillbringa kvällen med att läsa igenom instruktionsboken, för att inte missa några smarta tips som kan förgylla mitt spelande på mysiga hemmakvällar.
Det första jag ser är en stor text.

VARNING
Om du inte installerar, använder och underhåller videospels- och underhållningssystemet Xbox 360 på rätt sätt kan du öka risken för allvarlig personskada eller dödsfall.

Wow. Jag kan bli allvarligt skadad eller kommer att dö! Himla tur att jag började läsa instruktionsboken.

Innan du låter barn använda videospels- och underhållningssystemet Xbox 360:
1 Bestäm hur varje barn får använda Xbox 360-konsolen och om du bör övervaka dem under tiden.
2 Om du låter barnen använda Xbox 360-konsolen utan övervakning, måste du förklara all relevant säkerhets- och hälsoinformation och instruktioner.

Ja ja, klart jag ska prata med dem. Jag ska också vara medveten om att Xbox 360-konsolen kan upphöra att fungera om jag spelar fel sorts spel.

Då upphör också den begränsade garantin att gälla och du har inte längre rätt att lämna in Xbox 360-konsolen till en auktoriserad reparatör, inte ens mot betalning.
Du måste acceptera villkoren i den begränsade garantin och i denna handbok för att kunna använda Xbox 360-konsolen. Om du inte kan acceptera de här villkoren, ska du inte installera eller använda Xbox 360-konsolen utan returnera den till Microsoft och begära återbetalning.

Ok. Men hur får jag nu igång den. hmmm…

Om konsolen faller ner och träffar någon, i synnerhet ett litet barn, kan det orsaka allvarlig personskada. Minska risken för sådana personskador och skador på Xbox 360-konsolen genom att placera den enligt de här speciella anvisningarna.
Placera konsolen på en yta som:
Är jämn och plan.
Är stabil och därför gör det osannolikt att den tippar.
Möjliggör att konsolens alla fötter är i kontakt med ytan.
Gör det osannolikt att konsolen slinter eller glider av.
Är ren och fri från damm och smuts.
Om ytan eller konsolfötterna blir smutsiga eller dammiga torkar du av dem med en torr trasa. Om du placerar konsolen lodrätt måste du placera den på en yta där den inte faller ner om den välter.
Ordna alla kablar och sladdar så att du minskar risken för att människor och husdjur snubblar över eller av misstag drar i dem när de förflyttar sig genom området ifråga.
När konsolen inte används kan du i förebyggande syfte dra ut alla kablar och sladdar på konsolens fram- och baksida så att barn och husdjur inte får tag i dem. Låt inte barn leka med kablar eller sladdar.

Ok. Det är klart, som ansvarsfull morfar/farfar kan man väl hålla ungarna borta från dataspelet, även om det inte riktigt var meningen från början. Och husdjuren, det får väl bli guldfiskar på sin höjd och de får stå på ett bord långt från konsolen. Men hur får man igång det hela. hmmm…

Förhindra att konsolen överhettas. Blockera inte ventilationsöppningarna på konsolen eller nätdelen. Placera inte konsolen eller nätdelen på en säng, soffa eller annat mjukt underlag som kan blockera ventilationsöppningarna. Placera inte konsolen eller nätdelen i ett begränsat utrymme såsom en bokhylla, ett fack eller stereohylla, om inte utrymmet i fråga har god ventilation. Placera inte saker, t.ex. AV-utrustningen, ovanpå konsolen.
Placera inte konsolen eller nätdelen i närheten av värmekällor, t ex element. ventilationsanläggningar, spisar eller förstärkare.
Undvik rök och damm. Använd inte konsolen i rökiga eller dammiga miljöer. Rök och damm kan skada konsolen, i synnerhet skivenheterna.

Ok. Jag ska ställa den mitt i rummet, säkert och långt från det mesta. men…

Elsäkerhet
Som för de flesta elektriska apparater kan underlåtenhet att vidta nedanstående försiktighetsåtgärder resultera i såväl allvarliga personskador eller dödsfall p.g.a. elektriska stötar eller brand som skador på Xbox 360 konsolen.

Jaha. Här dör man och brinner inne igen, bara för att man vill ha ström till eländet.

Välj en lämplig strömkälla för Xbox 360-konsolen:
Kontrollera att vägguttaget ger samma sorts ström som anges på nätdelen Om du inte är säker på vilken typ av ström du har hemma, kontaktar du en elektriker.

Ok. Självklart ska jag ringa en elektriker som får stoppa sladden i väggen. Man vill ju att garantin ska gälla. Och att maskinen ska fungera.

Använd inte ickestandardiserade strömkällor, t.ex. generatorer eller växelriktare, även om de verkar leverera rätt spänning och frekvens. Använd endast växelström från ett vanligt vägguttag.
Överbelasta inte det vägguttag, den förlängningssladd, det grenuttag eller annat elektriskt uttag Xbox 360 är ansluten till. Kontrollera att de
är godkända för den totala ström som Xbox 360-konsolen (anges på nätdelen) och alla andra enheter på samma strömkrets drar. Anslut inga andra enheter mellan Xbox 360-nätdelen och Xbox 360-konsolen eller mellan strömsladden och Xbox 360-nätdelen.

Bla bla bla. Det känns som man skulle behöva två elektriker. Men det är ok, jag kan köpa en handkontroll till så kan vi vara två på Lego Batman. eller tre.

Så här undviker du att skada strömsladdarna och nätdelen: Skydda strömsladdarna så att ingen kliver på dem. Skydda sladdarna så att de inte blir klämda eller kraftigt böjda, i synnerhet vid anslutningen till nätuttaget, nätdelen och konsolen.
Du ska inte dra hårt i, knyta, böja för mycket eller på annat sätt missköta strömsladdarna.
Du ska inte utsätta strömsladdarna för värmekällor.
Vira inte strömsladdar runt nätdelen.

Det börjar låta lite som tio guds bud.

Håll barn och husdjur borta från strömsladdarna. Låt dem inte bita eller tugga på dem.

Får ungarna inte ens tugga på sladdarna?! Varför?!

När du kopplar loss strömsladdarna måste du dra i kontakten och inte i sladden.
Låt inte nätdelen hänga i någon av strömsladdarna.
Om en strömsladd eller nätdel blir skadad på något sätt, måste du sluta använda den omedelbart.
Koppla från Xbox 360-konsolen under åskväder eller när den inte ska användas under längre tidsperioder.

Ok. Men jag har faktiskt inte kopplat in den, elektrikerna kunde inte komma förrän vecka 47. Jag sätter väl batterier i handkontrollen under tiden.

Tryck bara på batterifackets plana yta så att du inte klämmer fingrarna när du sätter in det.
Om batterier används på fel sätt kan de läcka, överhettas eller explodera. Om du ersätter batterier med en felaktig batterityp kan det innebära risk för explosion. Använd och byt bara till batterier av rätt sorlek och typ.

Ok. Nåt mer jag bör veta, innan elektrikerna kommer?

Batterivätska är frätande och kan vara giftig. Den kan orsaka hud- och ögonskador oeh är farlig att svälja. Så här minskar du skaderisken:
• förvara batterierna utom räckhåll för barn.
• Batterierna får inte utsättas för värme, punkteras eller brännas upp.
• Använd endast alkaliska batterier av typ LR6(AA).
• Blanda inte nya och gamla batterier eller batterier av olika typ.
• Låt inte metallföremål komma i kontakt med batteripolerna; de kan bli varma oeh orsaka brännskador.
• Ta ut batterierna om de är utslitna eller innan du lägger undan handkontrollen en längre tid.
Om ett batteri börjar läcka måste du ta ut alla batterier. Var försiktig så att du inte får batterivätska på huden eller kläderna. Om du får batterivätska på huden eller kläderna måste du omedelbart skölja huden med vatten. Rengör batterifacket med fuktat papper innan du sätter i nya batterier eller följ batteritilIverkarens rengöringsrekommendationer.
• Kasta batterierna enligt eventuella lokala och nationella bestämmelser.

Suck. Men var stoppar jag in spelen, hur får jag igång det hela, sen vecka 48, när elektrikerna varit här?

Ljuskänslighetsanfall
Ett fåtal människor kan få anfall när de utsätts för vissa visuella intryck, såsom blinkande ljus eller mönster som kan förekomma i videospel. Även personer som inte råkat ut för epileptiska anfall tidigare, kan ha ett icke diagnostiserat tillstånd som kan orsaka anfall när de tittar på videospel.

Ojdå. Låter inte som ett partytrick direkt.

Dessa anfall kan ha en rad olika symptom, såsom yrsel, synrubbningar, ryckningar i ögon eller ansikte, ryckningar eller skakningar i armar eller ben, desorientering, förvirring eller kortvarig medvetslöshet. Anfallen kan också orsaka medvetslöshet eller krampanfall som kan leda till skada vid fall mot golv eller andra föremål.
Sluta genast att spela och kontakta läkare om du får något av dessa symptom. Föräldrar bör observera eller fråga sina barn om ovanstående symptom – det är mer sannolikt att barn och tonåringar upplever denna typ av anfall än att vuxna gör det. Så här kan du minska risken för epileptiska anfall:

• Sitt längre från TV:n.
Använd en mindre TV·skärm.
• Spela i ett väl upplyst rum.
Spela inte när du är dåsig eller trött.
Om du eller någon av dina släktingar har haft epileptiska anfall måste du tala med läkare innan du spelar.

Är det något mer jag ska vara uppmärksam på? Hur hoppar man med Legogubben till exempel…

Belastningsskador (muskel och skjelettplager som det står i den norska upplagan)
Användning av spelhandkontroller, tangentbord, möss eller andra elektroniska inmatningsenheter kan leda till allvarliga skador.
Precis som vid många andra aktiviteter kan du när du spelar videospel ibland uppleva obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra delar av kroppen. Om du upplever symptom som ihållande eller återkommande obehag, smärta, värk, stickningar, domningar, sveda eller stelhet, SKA DU INTE IGNORERA DESSA VARNINGSTECKEN. KONTAKTA SJUKVÅRDEN OMEDELBART, även om symptomen uppstår när du inte spelar videospel. Sådana här symptom kan yttra sig som smärtsamma och ibland permanenta obehag eller skador på/i nerver, muskler, senor, blodkärl eller andra kroppsdelar. Dessa belastningsskador (muskel- och skelettbesvär) omfattar karpaltunnelsyndrom (musarm), seninflammation, tenosynovit, vibrationssyndrom och andra besvär.

Även om forskare ännu inte kan besvara många av de frågor som har att göra med belastningsskador är man överens om att många faktorer kan orsaka deras uppkomst. Orsakerna kan vara medicinska eller fysiska, stress och hur en person hanterar den, allmänhälsa och hur en person förflyttar och använder sin kropp under arbete och andra aktiviteter (såsom att spela ett videospel). Vissa undersökningar visar att den mängd tid som en person utför en aktivitet också kan vara en faktor.

Om du använder ett headset med hög ljudvolym under längre tid, kan det leda till tillfälliga eller permanenta hörselskador. Vissa icke godkända headset från andra tillverkare kan ge högre ljudnivåer än godkända Xbox 360-headset.

Någon som vill köpa en livsfarlig Xbox 360 konsol med tillhörande två elektriker som kan komma vecka 47, samt en läkartid på sofiahemmet i vecka 48 för vibrationssyndrom och andra besvär?
Kan också bytas mot en kortlek.
Den renderar på sin höjd musarm.

Bild från Arhammars blogg