Quarnevalen 1953 Bild 1

Quarnevalen är ett studentevenemang i Stockholm som arrangeras i maj vart tredje år av en ideell organisation med samma namn. Denna organisation är en av kulturverksamheterna på Tekniska Högskolans Studentkår.

Huvudattraktionen är Quarnevalståget, som rör sig genom Stockholms innerstad med uppemot 100 fantasifulla ekipage. Utöver quarnevalståget så är det event och arrangemang under våren men aktiviteterna kulminerar i anslutning till veckan då ekipagebyggandet sker. Tåget beskådas av 400 000 personer enligt polisens beräkningar.

Bläddra bland inlägg