Quarnevalen 1953 Bild 2

Fram till 1967 hade SSCO haft ansvaret för karnevalen, men lämnade sedan över till Tekniska Högskolans Studentkår (THS).

År 1977, då THS fyllde 75 år, återstartade traditionen och namnet ändrades till Quarnevalen. Karnevalsvägen ändrades också till sin nuvarande sträckning.
Quarnevalståget 1977 blev en succé och Quarnevalsutskottet försökte åter 1980 få tillstånd för en ny Quarneval, men detta år vägrade THS stödja arrangemanget ekonomiskt. Quarnevalsgeneralerna skapade då en QuarneVAL på vatten istället och Squvalp föddes. Squvalp har sedan dess genomförts de år Quarnevalen inte genomförts.

Sedan 1981 har Quarnevalen varit en återkommande tradition vart tredje år i Stockholm.

Bläddra bland inlägg