Riddarholmskyrkan från söder

Vykortet är lustigt nog skickat med US Army postal 10 nov 1955. I Riddarholmskyrkan ligger många av de svenska kungarna begravda, men också lite annat folk. Till exempel Gustaf Gustafsson. Han var Illegitim son till kung Gustav II Adolf och Margareta Slots. Hans gren av Vasaätten utdog 1777 med hans sondotter Henrietta Polyxena af Vasaborg.

När budet om Gustaf II Adolfs död 1632 nådde honom for han till Weissenfeld där kistan fanns. När han kom fram till sin faders lik, föll han i gråt. Han ska vid detta tillfälle ha utbrustit de kända orden “Nu är det tid, att också jag bliver en man i världen”.

Han var gift med grevinnan Anna Sofia Wied-Runkel. Bara en sån sak.

Bläddra bland inlägg